Mobilni, czyli aktywni

Urządzenia mobilne wspierają aktywne życie
Podręcznik trenera

Założeniem niniejszej publikacji jest dostarczenie edukatorom osób dorosłych innowacyjnego, bo pierwszego komplementarnego podręcznika doskonalenia kompetencji kluczowych osób dorosłych przy użyciu smartfona – mobilnego przewodnika, z którym w ręce świat jest bliżej, problemy są szybciej rozwiązywalne, zaś codzienne sprawy stają się łatwiejsze do załatwienia.

0
stron
0
scenariuszy
0
ćwiczeń

Jak zbudowany jest podręcznik?

CZĘŚĆ PIERWSZA

W części pierwszej – Rozdział 1: Program nauczania i Rozdział 2: Poradnik metodyczny – prezentujemy informacje dla edukatorów, by mogli zbudować sobie pewną bazę wiedzy na temat tego, jak skutecznie uczyć dorosłych. Znajdą tam program całego kursu, podpowiedzi metodyczne i wiedzę z zakresu psychologii uczenia się dorosłych, czyli andragogiki.

CZĘŚĆ DRUGA

W drugiej części umieściliśmy scenariusze konkretnych zajęć gotowe do przeprowadzenia warsztatów. Można skorzystać z nich „od ręki”, ale warto je potraktować również jako bazę do własnych pomysłów na inne zajęcia. Tutaj znajdują się także ćwiczenia do scenariuszy oraz przykładowe testy oceniające poziom szkolonych osób na początku zajęć i na końcu.

SCENARIUSZE I MANUALE

Każdy scenariusz uzupełniony jest o praktyczny manual, czyli instrukcję użytkowania aplikacji, która krok po kroku przeprowadzi nas od momentu instalacji aplikacji po poznanie jej funkcjonalności. Zrzuty z ekranów wraz z krótkim opisem pozwalają w prosty i intuicyjny sposób zapoznać się z działaniem aplikacji.

ĆWICZENIA

Do każdego scenariusza zostały opracowane zestawy ćwiczeń i  zadań dydaktycznych, których realizacja podczas zajęć w istotny sposób wypełnia zasadniczy cel programu, jakim jest praktyczna nauka wykorzystania urządzeń mobilnych przez osoby dorosłe w codziennym życiu i rozwoju zawodowym.

Materiały do pobrania

Podręcznik, prezentacje do scenariuszy, ćwiczenia, testy

Zachęcamy do pobierania zamieszczonych materiałów.

Prezentacje zostały przygotowane w pełnoekranowej, samouruchamiającej się wersji. Należy pobrać prezentację, a następnie otworzyć ją w programie Adobe Acrobat i potwierdzić opcję przełączenia do trybu pełnoekranowego.

null

Podręcznik dla trenera

Mobilni, czyli aktywni. Urządzenia mobilne wspierają aktywne życie.
POBIERZ

null

Obsługa smartfona

Jan Mobilny i jego smartfon - prezentacja do scenariusza nr 1.
POBIERZ

null

Wyszukiwanie informacji

Jan Mobilny wyszukuje informacje - prezentacja do scenariusza nr 2.

Pobierz

null

Urząd i profil zaufany

Jan Mobilny w urzędzie - prezentacja do scenariusza nr 3.
POBIERZ

null

Praca

Jan Mobilny szuka pracy - prezentacja do scenariusza nr 4.
POBIERZ

null

Zdrowie

Jan Mobilny dba o zdrowie - prezentacja do scenariusza nr 5.
POBIERZ

null

Ze smartfonem w domu i w ogrodzie

Mobilne hobby - prezentacja do scenariusza nr 6.
POBIERZ

null

Filmy i zdjęcia

Jan Mobilny kręci filmy - prezentacja do scenariusza nr 7.
POBIERZ

null

Nauka

Jan Mobilny się uczy - prezentacja do scenariusza nr 8.
POBIERZ

null

W podróży

Jan Mobilny w podróży - prezentacja do scenariusza nr 9.
POBIERZ

null

Zakupy

Jan Mobilny na zakupach - prezentacja do scenariusza nr 10.
POBIERZ

null

Ćwiczenia i testy

Suplement do scenariuszy zawierający ćwiczenia i testy sprawdzające.
POBIERZ

Innowacja społeczna przygotowana w projekcie grantowym pn. „Inkubacja innowacji społecznych w obszarze kształcenia ustawicznego osób dorosłych” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.